1. Polska 78 lotów
2. Włochy 16 lotów
3. Grecja 10 lotów
4. Wielka Brytania 8 lotów
5. Hiszpania 6 lotów
6. Izrael 6 lotów
7. Belgia 4 loty
8. Niemcy 4 loty
9. Portugalia 4 loty
10. Ukraina 4 loty
11. Węgry 4 loty
12. Cypr 2 loty
13. Egipt 2 loty
14. Gruzja 2 loty
15. Holandia 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Maroko 2 loty
18. Norwegia 2 loty
19. Szwecja 2 loty
20. Tunezja 2 loty
21. Turcja 2 loty